Lista aktualności Lista aktualności

udostępniony szlak w rezerwacie Pomorze

Zarządzeniem z dnia 11 lipca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyznaczył szlak udostępniony dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Pomorze.

Rezerwat przyrody Pomorze został utworzony 24 listopada 1983 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i zajmuje powierzchnię prawie 20 hektarów. Położony jest w oddziale 1100, około 2 km na północny wschód od Gib.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie najstarszego drzewostanu Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości dawnego grodziska Jaćwingów.

W granicach rezerwatu znajduje się fragment lasu z dorodnym 230-letnim drzewostanem sosnowym. W południowej części rezerwatu, na wzgórzu, znajduje się stanowisko archeologiczne - Grodzisko w Posejnelach, znane jako góra Pilikanis. Jest to pozostałość osadnictwa obronnego z początków naszej ery i średniowiecza. W języku litewskim słowo piliakanis oznacza górę zamkową, grodzisko na wzniesieniu lub wzgórze warowne. Dodatkowy, niepowtarzalny klimat temu miejscu nadaje położenie wzdłuż koryta rzeki Marychy na wyniesieniu morenowym.

Wyznaczony szlak dla ruchu pieszego pozwoli na pokazanie walorów przyrodniczych najstarszego drzewostanu sosny zwyczajnej w Puszczy Augustowskiej, walorów kulturowych grodziska jaćwieskiego oraz walorów krajobrazowych pięknej doliny rzeki i form ostatniego zlodowacenia.