Wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Konkurs trwa od 3.12.18 r. do 14.12.18 r.

Zagrożenie pożarowe

zagrożenie pożarowe

Zakazy wstępu do lasu

Ze względu na stwierdzone zagrożenie od szkodnika pierwotnego - brudnicy mniszki, na terenie Nadleśnictwa Pomorze występuje konieczność wykonania lotniczego zabiegu ratowniczego.