Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs na leśną ozdobę świąteczną

Konkurs plastyczny pn."Leśna ozdoba świąteczna".

Święta tuż tuż, a zatem....

Nadleśnictwo Pomorze ogłasza konkurs plastyczny pt. „Leśna ozdoba świąteczna”.
 

Cel: Należy  przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z lasu stworzyć najładniejszą ozdobę świąteczną. Konkurs ma na celu zachowanie i promowanie tradycji wytwarzania własnoręcznie ozdób świątecznych,  pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej przy wykorzystywaniu materiałów naturalnych m.in. pochodzących z lasu, promowanie drewna i surowców leśnych jako 100% naturalnych i odnawialnych.

 

            Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Pomorze.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.
 3. Udział może wziąć każdy zgłaszając jedną pracę plastyczną.
 4. Technika wykonania dowolna.
 5. Nagrody:
  a) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora w dniu 21.12. 2017.
  b) Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe m.in. wykonane z drewna.
 6. Jury konkursu:
  a) Jury Konkursu powołane zostanie przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób.
  b) Jury spośród otrzymanych prac wybierze te, które zostaną nagrodzone I, II i III nagrodą konkursową oraz ewentualnymi wyróżnieniami w dwóch kategoriach:

- dzieci i młodzież do 18 roku życia

- osoby dorosłe

c) Werdykt Jury jest ostateczny.

 1. Gotowe prace należy dostarczyć do dnia 19 grudnia 2017 wraz z informacją zawierająca dane autora. W przypadku osób niepełnoletnich  dodatkowo do pracy powinien być złożony wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisanym przez rodzica/opiekuna. Adres biura Nadleśnictwa:
  Nadleśnictwo Pomorze

Pomorze 8
16-506 GIBY.

 1. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną przy pracy:
  • imię i nazwisko,
  • kategorię konkursu,

      • adres i numer telefonu,

• w przypadku osób niepełnoletnich- imię i nazwisko wychowawcy / rodzica.

 1. Organizator nie zwraca otrzymanych prac.
 2. Prace mogę zostać wykorzystane przez Organizatora w celach edukacyjno-promocyjnych.
 3. Prace będą oceniane pod względem:
  • oryginalności w odniesieniu się do tematu,
  • zgodności z tematyką konkursu,
  • kompozycji,
  • zastosowanej techniki plastycznej,
  • estetyki wykonania pracy,
  • samodzielności.
 4. Konkurs trwa od 08 grudnia do 19 grudnia 2017 r.
 5. Należy dołączyć oświadczenie: przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę uczestnika (jego opiekuna) na przetwarzanie danych i wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii z konkursu na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach.

 

 

            W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem nadleśnictwa zajmującym się konkursem: Maja Boruk (tel. (87) 516 57 95)
 


            Do pracy należy dołączyć oświadczenie będące załącznikiem do regulaminu.
 


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!


________________________________________________________________________________________________

edit: 21.12.2017 r.

WYNIKI KONKURSU !

W dniu 20 grudnia 2017 r. zebrało się Jury powołane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze w składzie: Krzysztof Bednarski, Maja Boruk i Izabela Myszczyńska w celu dokonania oceny wszystkich prac konkursowych. Wybór nie należał do łatwych, gdyż każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa i piękna! Łącznie zgłoszonych zostało aż 46 leśnych ozdób świątecznych. Biorąc pod uwagę, iż jest to pierwsza edycja konkursu na „Leśną ozdobę świąteczną” cieszymy się tak licznym zainteresowaniem i zaangażowaniem w stworzeniu niepowtarzalnych dzieł :)

            Podczas dokonywania wyboru prac, które zostaną nagrodzone i trudu w wyborze tych wyjątkowych komisja w porozumieniu z Nadleśniczym uzgodniła, iż prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Zbigniewa Bzdaka wystawa będzie miała miejsce w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach ( wchodząc w sali po prawej stronie) i trwać będzie od piątku 22.12.2017 r. godziny 14:00 do czwartku 28.12.2017 r.

            Wszystkich serdecznie zapraszamy do podziwiania, czerpania inspiracji i tworzenia przeróżnych dzieł przy wykorzystaniu 100% naturalnych materiałów pochodzących z lasu ! ;)

            Werdyktem komisji zatwierdzonym przez Nadleśniczego jest nagrodzenie 21 prac wykonawców w następujących kategoriach:

Kategoria osoby dorosłe:

Miejsce I- Izabela Jurkiewicz

Miejsce II- Katarzyna Sztabińska

Miejsce III- Piotr Wojna

Kategoria dzieci i młodzież do 18 roku życia:

Miejsce I- Gabriel Kamiński

Miejsce II- Lena Leończyk

Miejsce III- Klaudia Namiotko

Wyróżnienia w kategorii dzieci i młodzież do 18 roku życia otrzymali:

Sztabiński Bartosz

Anna Chmielewska

Kamila Walento

Mikołaj Jurgielanis

            Dodatkowo ze względu na szczególnie wyróżniające się prace na tle pozostałych komisja uznała wyróżnienia specjalne w dwóch kategoriach:

 1. za kreatywność  i wyjątkowość, otrzymują:

Weronika Wasilewska

Milena Pachutko

Karolina Trzyna

 1. za innowacyjność, otrzymują:

Ola Durtan

Karol Sidor

Anna Maria Wojna

Karol Matulewicz

Hanna Makowska

Sztabińska Zuzanna

Została także przydzielone dwie nagrody specjalne Nadleśniczego, które otrzymują:

Dominika Łukaszewicz

Uczniowie I klasy ze Szkoły Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania "Ziburys" (praca zbiorowa)

 

Wszystkie nagrody zostaną przekazane możliwie jak najszybciej do osób wyżej wymienionych ( w przypadku możliwości osobistego odbioru prosimy o kontakt i informację (87) 516 57 95 lub wiadomość prywatną na: https://www.facebook.com/nadlesnictwopomorze/).

W najbliższych dniach zostanie stworzona galeria ze zdjęciami wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.

 

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach oraz z okazji zbliżających się świąt życzymy pełnych radości, zdrowia i białego puchu magicznych Świąt Bożego Narodzenia!