Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lat, a przeciętna zasobność przekracza 295 m sześć./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 85 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 15 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

Udział gatunków lasotwórczych

 • 89 proc. – sosna, modrzew
 • 6 proc. –  świerk
 • 1 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 2 proc. – brzoza
 • 2 proc. – olsza

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 4 proc. – I klasa
 • 16 proc. – II klasa
 • 62 proc. – III klasa
 • 12 proc. – IV klasa
 • 5 proc. – V klasa
 • 1 proc. – VI klasa i starsze