Szlaki Turystyczne PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, (najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców) „powstałe w 1950 r. z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, które w 1920 roku przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym majątku tych Towarzystw”

W dniu 01 września 2023 r. podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Białymstoku a Nadleśnictwem Pomorze.

Porozumienie dotyczy istniejących oznaczonych w terenie przez PTTK pięciu pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez obszar terytorialny nadleśnictwa.

Szlak żółty pn "Od doliny Blizny do Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego" na obszarze w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa szlak przebiega kolejno przez miejscowości: Okółek, Dworczysko, Jezioro Płaskie, Rygol.

Szlak czerwony pn: "Suwalski Gigant" na obszarze w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa szlak przebiega kolejno przez miejscowości: Klejwy, Radziuszki, Sejny, Zaleskie, Sztabinki, Półkoty, Berżniki, Nożegary, Wigrańce, Zelwa, Giby, Rygol.

Szlak czarny pn: "Do granicy z Litwą" początek trasy zaczyna się w miejscowości Dworczysko, Sztabinki, Krasnogruda, Dusznica, Ogrodniki przejście graniczne.

Szlak czarny pn: „Nad Jeziorem Pomorze” początek trasy zaczyna się w Aleksiejówce, następnie przebiega przez miejscowość Kukle i kończy się w miejscowości Zelwa.

Szlak niebieski pn: „Szlak Dziesięciu Jezior” początek trasy zaczyna się w miejscowości Sejny następnie przebiega kolejno przez miejscowości: Posejny, Grudziewszczyzna, Degucie, Rezerwat Pomorze, Posejnele i kończy się i w miejscowości Giby.

https://www.bialystok.pttk.pl/