Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Pomorze zaprasza do zakupu choinek oraz stroiszu!

Ceny oraz czas i miejsce, gdzie można nabyć świąteczne drzewka przedstawiono poniżej.

Warunki sprzedaży ustalone zostały Zarządzeniem nr 46/2018  Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Pomorze  cennika detalicznego na sprzedaż choinek i stroiszu w 2018 roku oraz sposobu rozliczania się z gotówki uzyskanej ze sprzedaży choinek. Zn.spr. ZG.7632.1.2018MP.