Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Pomorze zaprasza do zakupu choinek oraz stroiszu!

Ceny oraz czas i miejsce, gdzie można nabyć świąteczne drzewka przedstawiono poniżej.

Warunki sprzedaży ustalone zostały Zarządzeniem nr 70/2020  Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Pomorze  cennika detalicznego na sprzedaż choinek i stroiszu w 2020 roku oraz sposobu rozliczania się z gotówki uzyskanej ze sprzedaży choinek. Zn.spr. ZG.7632.1.2020.PK