Regulamin korzystania z dróg leśnych

Zarządzenie nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze z dnia 21.02.2020 r.
w sprawie zasad korzystania z dróg leśnych udostępnionych dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami na terenie Nadleśnictwa Pomorze
(znak sprawy: ZG.715.4.2020)