Regulaminy korzystania z dróg leśnych w Nadleśnictwie Pomorze

Poniżej znajdują się pliki do pobrania, przedstawiające treść zarządzeń Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze w sprawie wprowadzenia obowiązujących regulaminów korzystania z dróg leśnych na terenie nadleśnictwa.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 21.02.2020 r. wprowadza Regulamin korzysztania z dróg leśnych Nadleśnictwa Pomorze - dotyczy ogólnych zasad korzystania z ww. dróg, które nie są udostępnione do ruchu publicznego;

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 21.02.2020 r. wrowadza Regulamin korzystania z dróg leśnych Nadleśnictwa Pomorze udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów.