Dzierżawa gruntów Dzierżawa gruntów

Dzierżawa gruntów

W załączniku znajduje się obowiązujące Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze w sprawie stawek za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych w celu użytkowania rolniczego i uprawy roślin służących zwierzynie jako żer.