Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Pomorze

 1. Korzystający ze ścieżki zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz do ich przestrzegania.

 2. Korzystanie ze ścieżki odbywa się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

 3. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.

 4. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialnością.

 5. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

 6. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę O (organizator wycieczki): przebywa z uczestnikami przez cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem, ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności:

  1. za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia) oraz rozpoznaniem czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach,

  2. za zapewnienie aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu,

  3. zapewnia siły i środki do udzielania pierwszej pomocy,

  4. odpowiada za pozostawienie porządku pozwiedzaniu.

 7. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuści ścieżkę edukacyjną i udać się w bezpieczne miejsce.

 8. Nadleśnictwo nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.

 9. Psy powinny być wprowadzane wyłącznie na smyczy.

 10. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość wystąpienia śliskiego podłoża.

 11. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Pomorze lub telefonicznie: 87-516-57-80.

 12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu obiektu, jak i ogólnych zasad BHP.

Zezwala się na:

 1. Pieszy ruch zwiedzających po wyznaczonych ścieżkach w sposób nie powodujący zniszczenia lub uszkodzenia drzew, krzewów oraz innych roślin. Zejście ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.

 2. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych i komercyjnych.

 3. Zbieranie na własne potrzeby opadłych: liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżek. Jednocześnie nadleśnictwo informuje, że zbieranie powyższych odbywa się na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody. Należy mieć świadomość, że niektóre rośliny mają właściwości trujące.

Zabrania się:

 1. Niszczenia drzew, krzewów oraz innych roślin.

 2.  Niszczenia terenu, palenia ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 3.  Niszczenia urządzeń turystycznych.

 4.  Zakłócania spokoju.

 5. Jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi.

 6. Chwytania i straszenia zwierząt.

 7. Jazdy rowerem w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 8. Zaśmiecania terenu.

 9. Rozstawiania namiotów, przyczep kampingowych lub pojazdów turystycznych.