Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

PUSZCZA AUGUSTOWSKA I BARTNICTWO SZANSĄ NA URATOWANIE OSTATNIEJ OSTOI RODZIMEJ PSZCZOŁY AUGUSTOWSKIEJ LASY PSZCZOŁOM PSZCZOŁY LASOM

Projekt pn: „Puszcza augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP-lasy pszczołom pszczoły lasom”

otrzymał dofinasowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Głównym beneficjentem projektu jest Nadleśnictwo Augustów, zaś Nadleśnictwo Pomorze jest jednym z 5 partnerów projektu. W projekcie biorą udział Nadleśnictwo Głęboki Bród, Nadlesnictwo Płaska, Nadleśnictwo Szczebra oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie.

Celem projektu jest stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M w Puszczy Augustowskiej.

W ramach realizacji projektu Nadleśnictwo Pomorze wykonuje zadania ochronne polegające na przygotowaiu gleby pod łąki kwietne oraz zakładanie łąk kwietnych, wykonanie oczek wodnych, wykonanie kłód bartnych i barci, ustawienie mini pasiek, wywieszenie budek i domków dla zapylaczy, zakup roi pszczoły augustowskiej.

W ramach współpracy organizowane są szkolenia, warsztaty, konferencje i inne wyzazdy związane z przekazywaniem praktycznej wiedzy na temat pszczelarstwa i bartnictwa.


Wartość projektu wynosi 2 822 280,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 2021 do 2024 roku.


 

PUSZCZA AUGUSTOWSKA I BARTNICTWO SZANSĄ NA URATOWANIE OSTATNIEJ OSTOI RODZIMEJ PSZCZOŁY AUGUSTOWSKIEJ LASY PSZCZOŁOM PSZCZOŁY LASOM