Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Certyfikacja

PEFC

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

Monitoring przyrodniczy

Mając na względzie dobro przyrody, zachowanie jej dotychczasowego stanu w niepogorszonym stanie oraz kierując się potrzebą jak najlepszego poznania różnorodności biologicznej naszych lasów, Nadleśnictwo Pomorze prowadzi stały i systematyczny monitoring przyrodniczy. Jego wyniki umożliwiają podejmowanie celowych działań ochronnych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej z poszanowaniem i zabezpieczeniem tych elementów środowiska, które wymagają stałej kontroli i opieki człowieka.

W celu zwiększenia skuteczności identyfikacji cennych obiektów przyrodniczych tj.: spotkanych lub znalezionych gatunków chronionych czy wystąpienie drzew dziuplastych prosimy o zgłaszanie powyższych informacji  na wypełnionych formularzach do siedziby biura nadleśnictwa. Wzór formularzy zamieszczony jest na końcu niniejszego artykułu.

Systematyczne i bezzwłoczne informowanie nadleśnictwa zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonego monitoringu i przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony gatunków chronionych i ich siedlisk.