Certyfikacja

PEFC

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

Monitoring przyrodniczy

Mając na względzie dobro przyrody, zachowanie jej dotychczasowego stanu w niepogorszonym stanie oraz kierując się potrzebą jak najlepszego poznania różnorodności biologicznej naszych lasów, Nadleśnictwo Pomorze prowadzi stały i systematyczny monitoring przyrodniczy. Jego wyniki umożliwiają podejmowanie celowych działań ochronnych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej z poszanowaniem i zabezpieczeniem tych elementów środowiska, które wymagają stałej kontroli i opieki człowieka.

W celu zwiększenia skuteczności identyfikacji cennych obiektów przyrodniczych tj.: spotkanych lub znalezionych gatunków chronionych czy wystąpienie drzew dziuplastych prosimy o zgłaszanie powyższych informacji  na wypełnionych formularzach do siedziby biura nadleśnictwa. Wzór formularzy zamieszczony jest na końcu niniejszego artykułu.

Systematyczne i bezzwłoczne informowanie nadleśnictwa zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonego monitoringu i przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony gatunków chronionych i ich siedlisk.