Wydarzenia Wydarzenia

Akcja Sprzątania Świata 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych we wrześniu w dniach 21-23.09. przypadała ogólnopolska akcja Sprzątania Świata.  W piątek 21.09.2018 r. Nadleśnictwo Pomorze ze wsparciem Starostwa Powiatowego w Sejnach zorganizowało Sprzątnie Świata. Udział brały szkoły z gminy Giby oraz gminy Sejny:

1. Szkoła Podstawowa w Krasnowie,

2. Szkoła Podstawowa w Gibach,

3. Szkoła Podstawowa w Sejnach,

4. Szkoła Podstawowa w Poćkunach,

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących z Sejn,

6. Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Žiburys".

Leśniczowie wraz z podleśniczymi z leśnictw: Borek Sejny, Giby i Wigrańce oraz Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej zadbali o sprawny przebieg akcji oraz wprowadzili uczestników w problematykę zanieczyszczania lasów wraz z pozostałymi terenami przyległymi do nich. Podczas pogadanek poruszony został m.in. temat dotyczący czasu rozkładu śmieci oraz uświadamiano i uczulano dzieci i młodzież na prawidłowe postępowanie z odpadami, nie wyrzucanie ich w miejscach innych niż przeznaczone do tego oraz poproszono o dbałość o czystość nie tylko w dniu sprzątania świata, ale przez cały rok.

O czystość na naszych terenach leśnych przyległych do miejscowości oraz dróg publicznych zadbały dzieci, młodzież oraz dorośli. Każda grupa wiekowa wykazała się zaangażowaniem i dbałością. Na każdego z uczestników po trudach włożonych w sprzątanie świata czekała przekąska.

W ramach współpracy zaangażowane były również takie placówki jak: Urząd Gminy Giby oraz Urząd Gminy Sejny, które zadbały o to by nieczystości stałe były zabezpieczone i wywiezione w odpowiedni sposób.

Łącznie udział w akcji brało ok. 517 osób, które pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa Pomorze zebrało ok. 16,5 m3 nieczystości stałych.

Akcja Sprzątania Świata wpłynęła na ogólną poprawę stanu porządkowego terenu oraz zwiększyła świadomość ekologiczną uczestników.

 

Dziękujemy ! :)