Wydarzenia Wydarzenia

II edycja Konkursu na leśną ozdobę świąteczną

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Konkurs trwa od 3.12.18 r. do 14.12.18 r.

Szanowni Państwo,

Nadleśnictwo Pomorze serdecznie zaprasza do udziału w II edycji  konkursu plastycznego pt. „Leśna ozdoba świąteczna”, który będzie trwał od 03 grudnia do 14 grudnia br.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych osób. 

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Pomorze.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób nie będących pracownikami Nadleśnictwa Pomorze.
3. Udział może wziąć każdy zgłaszając jedną pracę plastyczną w każdej kategorii ( maksymalnie mogą być zgłoszone 2 prace konkursowe).
4. Technika wykonania dowolna.
5. Nagrody:
a) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora w dniu 19 grudnia 2018 r. Osoby, których prace zostały nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu wręczenia nagród.
b) Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
6. Jury konkursu:
a) Jury Konkursu powołane zostanie przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób.
b) Jury spośród otrzymanych prac wybierze te, które zostaną nagrodzone I, II i III nagrodą konkursową ( 3 miejsca) oraz w dwóch kategoriach tematycznych:

I – ozdoba choinkowa, w rozbiciu na kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież do 18 roku życia

- osoby dorosłe

II – stroik świąteczny, w rozbiciu na kategorie wiekowe:

- dzieci i młodzież do 18 roku życia

- osoby dorosłe

c) Werdykt Jury jest ostateczny.

7. Prace będą oceniane pod względem:
• oryginalności w odniesieniu się do tematu,
• zgodności z tematyką konkursu,
• kompozycji,
• zastosowanej techniki plastycznej,
• estetyki wykonania pracy,
• samodzielności.
8. Gotowe prace należy dostarczyć do biura nadleśnictwa do dnia 14 grudnia 2018 r. wraz z informacją zawierającą dane autora: imię, nazwisko, placówka ( wymagane w przypadku uczniów bądź pracowników placówek oświatowych), nr telefonu, kategoria tematyczna i kategoria wiekowa. W przypadku zgłaszania prac przez szkołę należy podać nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie prac, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich składających prace indywidualnie należy podać nr telefonu rodzica lub opiekuna.

 9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie ( załącznik nr 1 do regulaminu konkursu). W przypadku osób niepełnoletnich  oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun. Oświadczenie, należy dołączyć do pracy w taki sposób, aby nie było wątpliwości, której pracy ono dotyczy ( np. w kopercie pod spodem pracy).

Adres biura Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Pomorze , Pomorze 8, 16-506 GIBY.

10. Organizator nie zwraca otrzymanych prac.
11. Prace mogę zostać wykorzystane przez Organizatora w celach edukacyjno-promocyjnych.
12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie oraz zgodę uczestnika (jego rodzica/opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku tj. publikowanie fotografii z konkursu na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach społecznościowych (Facebook).
13. Konkurs trwa od 03 grudnia do 14 grudnia 2018 r.
14. W przypadku nie wypełnienia zapisów z punktu 8 i 9 Regulaminu praca konkursowa nie będzie oceniana.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem nadleśnictwa zajmującym się konkursem: Maja Boruk , tel. (87) 516 57 95.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!
 

Na dole strony do pobrania Regulamin konkursu oraz oświadczenie.