Wydarzenia Wydarzenia

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku biura nadleśnictwa

W dniu 6 maja 2019 r. w Nadleśnictwie Pomorze odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku biura nadleśnictwa.

Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej, która miała miejsce w kościele pw. Św Anny w Gibach. Po Mszy uroczystość przeniosła się na plac budowy nowego biurowca. Nadleśniczy Piotr Nalewajek przywitał obecnych oraz przybliżył tematykę inwestycji.

Inicjatywa budowy nowego biurowca powstała w 2015 r. W roku kolejnym uzyskano akceptację dyrektora RDLP w Białymstoku na budowę nowego budynku biura oraz wykonano dokumentację techniczną. W roku 2017 nadleśnictwo uzyskało pozwolenie na budowę i uzyskało zapewnienie ze strony RDLP w Białymstoku o pomocy finansowej w budowie w postaci dopłat ze scentralizowanej amortyzacji. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przetargu nieograniczonego w 2018 r, po czym zawarto z nim umowę. W wyniku planowanych do realizacji robót powstanie budynek, w którym w warunkach na miarę XXI w., będą pracowali pracownicy nadleśnictwa zajmujący się obsługą administracyjną. Termin zakończenia prac i odbioru budynku określony został do 30 czerwca 2020 r.

Po przybliżeniu historii budowy budynku kolejno głos zabrali: Wiceminister Jarosław Zieliński oraz Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak. Po przemówieniach przystąpiono do uroczystego podpisania aktu erekcyjnego. Do podpisania aktu erekcyjnego zostali zaproszeni:

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak

Ks. Dziekan Zbigniew Bzdak

Ks. Proboszcz Parafii Giby Janusz Warych

Starosta sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz

Wójt Gminy Giby Robert  Bagiński

Nadleśniczy Piotr Nalewajek

Wykonawca Sławomir Franciszek Świerzbin

Autor projektu Tomasz Zaforymski

Podpisany przez sygnatariuszy akt erekcyjny został odczytany przez Nadleśniczego Piotra Nalewajka. Następnie przystąpiono do poświęcenia aktu erekcyjnego i placu budowy. Po święceniu akt erekcyjny wraz z pamiątkami związanymi z naszymi czasami i ostatnimi ważnymi wydarzeniami historycznymi został włożony do przygotowanej do wmurowania tuby. Sygnatariusze aktu po włożeniu kasków przeszli na budowę, gdzie nastąpiło symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego.

Na koniec wykonano pamiątkowe fotografie.