Wydawca treści Wydawca treści

położenie nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Pomorze położone są w północno-wschodniej części Polski w kompleksie leśnym Puszczy Augustowskiej.

Położenie administracyjne nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Pomorze położone jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sejneńskim, w gminach: Giby, Sejny, Miasto Sejny i powiecie augustowskim, w gminie Płaska. Od strony wschodniej graniczy z Białorusią a północno-wschodniej z Litwą, od południa z Nadleśnictwem Płaska, zachodu Nadleśnictwem Głęboki Bród i Nadleśnictwem Suwałki.

W skład nadleśnictwa wchodzą 2 obręby i 10 leśnictw.
Obręb Czarna Hańcza obejmuje Leśnictwo: Okółek, Dworczysko, Rygol, Muły, Szlamy, Obręb Pomorze obejmuje Leśnictwo: Borek Sejny, Wigrańce, Giby, Wiłkokuk, Budwieć).

Przeważająca część (94%) powierzchni nadleśnictwa  położona jest w głównym kompleksie Puszczy Augustowskiej.

Położenie fizycznogeograficzne nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Pomorze położone jest między 23o17’ a 23o31’ długości geograficznej wschodniej oraz między 53o54’ i 54o15’ szerokości geograficznej północnej.

Zgodnie z Rejonizacją Przyrodniczo-Leśną (Zielony, Kliczkowska 2012), lasy Nadleśnictwa Pomorze położone są w następujących jednostkach:
 • Kraina Przyrodniczo-Leśna: Mazursko-Podlaska (II);
 • Mezoregion: Pojezierza Suwalskiego (II.9) - obręb Pomorze (część leśnictwa Borek Sejny);
 • Mezoregion: Puszczy Augustowskiej (II.11)- obręb Czarna Hańcza oraz część obrębu Pomorze (leśnictwa Budwieć, Giby, Wigrańce i Wiłkokuk oraz część leśnictwa Borek Sejny).
 

W podziale fizyczno-geograficznym Polski [Solon i in. 2018] obszar Nadleśnictwa Pomorze położony jest w następujących jednostkach:

 • megaregion: Niż Wschodnioeuropejski (8);
 • prowincja: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84);
 • podprowincja: Pojezierze Wschodniobałtyckie (842);
 • makroregion: Pojezierze Litewskie (842.7);
 • mezoregion: Pojezierze Wschodniosuwalskie (842.73);
 • mezoregion: Równina Augustowska (842.74).

Według podziału geobotanicznego [Matuszkiewicz 2008] teren Nadleśnictwa Pomorze należy do następujących jednostek:

 • Dział: Północny Mazursko-Białoruski (F);
 • Kraina: Augustowsko-Suwalska (F.2);
  • Okręg: Okręg Pojezierza-Suwalskiego (F.2.1);
 • Podokręg: Gibsko-Suwalski (F.2.1.e);
 • Podokręg: Sejneński (F.2.1.f);
  • Okręg: Puszczy Augustowskiej (F.2.2);
 • Podokręg: Północnej Części Puszczy Augustowskiej (F.2.2.a).