Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Lasy Nadleśnictwa Pomorze położone są w północno-wschodniej części Polski i są częścią masywu leśnego Puszczy Augustowskiej, którą dzieli na części granica państwowa z Białorusią i Litwą.

Położenie nadleśnictwa w przestrzeni geograficzno-przyrodniczej

Lasy Nadleśnictwa Pomorze położone są w północno-wschodniej części Polski i są częścią masywu leśnego Puszczy Augustowskiej, którą dzieli na części granica państwowa
z Białorusią i Litwą.

Nadleśnictwo Pomorze położone jest między 23017' a 23031' długości geograficznej wschodniej oraz między 53054' i 54015' szerokości geograficznej północnej.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną IBL zamieszczoną w Zasadach hodowli lasu z 2011 roku lasy Nadleśnictwa Pomorze położone są w II Krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, mezoregionie Puszczy Augustowskiej (II.11) – obręb Czarna Hańcza oraz część obrębu Pomorze (leśnictwa Budwieć, Giby, Wigrańce i Wiłkokuk oraz część leśnictwa Borek Sejny), oraz mezoregionie Pojezierza Suwalskiego (II.9) – część leśnictwa Borek Sejny w obrębie Pomorze.

W podziale fizycznogeograficznym Polski (Kondracki 2000) omawiany teren leży
w strukturze geologicznej Europy Wschodniej, którą określają następujące jednostki:

·       Megaregion:      Europa Wschodnia (8)

·       Prowincja:         Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84)

·       Podprowincja:   Pojezierze Wschodniobałtyckie (842)

·       Makroregion:     Pojezierze Litewskie (842.7)

·         Mezoregion: Pojezierze Wschodniosuwalskie (842.73)

·         Mikroregion: Pagórki Sejneńskie (842.734)

·         Mezoregion: Równina Augustowska (842.74)

·         Mikroregion: Równina Mikaszewska (842.745)

 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski (Matuszkiewicz 2008) teren Nadleśnictwa Pomorze położony jest w:

Prowincja Środkowoeuropejska,

F: Dział Północny Mazursko-Białoruski,

F.2: Kraina Augustowsko-Suwalska,

F.2.1: Okręg Pojezierza Suwalskiego,

F.2.1.e: Podokręg Gibsko-Suwalski,

F.2.1.f: Podokręg Sejeński,

F.2.2: Okręg Puszczy Augustowskiej,

F.2.2.a: Północnej Części Puszczy Augustowskiej.

 

 

Położenie administracyjne lasów nadleśnictwa

Nadleśnictwo Pomorze położone jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Grunty będące w stanie posiadania nadleśnictwa znajdują się w gminach Giby i Sejny w powiecie sejneńskim oraz w gminie Płaska należącej do powiatu augustowskiego.

Tabela 1. Podział administracyjny Nadleśnictwa Pomorze na powiaty i gminy

Województwo, Powiat, Gmina

Powierzchnia

(ha)

1

2

 

 

PODLASKIE

15864,4087

powiat sejneński

15858,9854

Gmina Giby

11746,5335

Gmina Sejny Miasto

2,6096

Gmina Sejny

4109,8423

powiat augustowski

5,4233

Gmina Płaska

5,4233

 

 

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych o nazwach: Czarna Hańcza i Pomorze podzielonych na 10 leśnictw.Od północy i od wschodu Nadleśnictwo Pomorze sięga do granicy państwa, od południa graniczy z Nadleśnictwem Głęboki Bród, a od zachodu z Wigierskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem Suwałki.