Wydawca treści Wydawca treści

Pola biwakowe

Zapraszamy do rezerwacji pól biwakowych na terenie Nadleśnictwa Pomorze.

Dysponujemy 3 polami biwakowymi o poniższych parametrach:

 

Leśnictwo Rygol:

1. oddział 944 -b - powierzchnia - 1,0500 ha, pojemność - 100 osób;

2. oddział 985 -g - powierzchnia - 0,6155 ha, pojemność - 50 osób;

Leśnictwo Giby:

1. oddział 464 -h,k - powierzchnia - 0,9160 ha, pojemność - 50 osób.

 

Zapoznanie się z wyglądem pól biwakowych jest możliwe po pobraniu załączonych poniżej folderów zawierających fotografie i mapy danych pól.

Przybliżoną lokalizację pól wyznacza biały krzyżyk w środkowej części zdjęcia lotniczego.

Należy skontaktować się z Nadleśnictwem Pomorze w celu ustalenia czy dane pole jest wolne w okresie który Państwa interesuje.

Pole w terenie można obejrzeć osobiście po skontaktowaniu się z leśniczym odpowiedzialnym za dane pole biwakowe. Dane kontaktowe do leśniczych są poniżej.

 

Wykaz  numerów  leśnictw na potrzeby dzierżawy pól biwakowych

Leśnictwo

Adres  leśniczówki

Stanowisko  służbowe

Imię  i  nazwisko

Nr  telefonu  stacjonarnego

RYGOL

Rygol  2, 16-326  Płaska

leśniczy

Mirosław 

MASŁOWSKI

087/641 75 03 

723 123 193

GIBY

Giby 100, 16-506 Giby

leśniczy

Tomasz ANDRUCZYK

087/516 50 53

723 123 073

 

Następnie prosimy o umówienie się z Nadleśnictwem na negocjacje cenowe i podpisanie umowy (konieczny będzie osobisty przyjazd do nadleśnictwa).

Cena wywoławcza wynosi 35 zł za 1 ha gruntu dziennie. Minimalne postąpienie cenowe wynosi 1 zł.

Umowę podpisać może tylko uprawniona ku temu osoba, a więc musi ona przywieźć ze sobą upoważnienie do podejmowania czynności cywilno-prawnych w imieniu zamawiającego.

Osobą odpowiedzialną za sprawy pól  biwakowych jest Agnieszka Golec.