Wydawca treści Wydawca treści

lasy niepaństwowe

Nadleśnictwo Pomorze nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawują Starostwa Powiatowe w Sejnach i Augustowie.