Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Pomorze
Nadleśnictwo Pomorze
87 516-57-80

Pomorze 8G

16-506 Giby

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_0122/SkrytkaESP

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze
Piotr Nalewajek
87 516 - 57 - 80
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Bednarski
87 516 - 57- 91
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Paweł Kamiński
87 516 - 57- 90
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Fiedorowicz
87 516 - 56-21
Inżynier Nadzoru
Piotr Jadeszko
87 516-55-08

Dział Gospodarki Leśnej

Wojciech Piwnicki
Specjalista SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 87 516 - 57- 97
Monika Kuprewicz
Specjalista ds. ewidencji i obrotu drewnem
Tel.: 87 516 - 57 - 85
Agnieszka Golec
Starszy specjalista SL ds. gospodarki gruntami i p-poż
Tel.: 87 516 - 57- 95
Bartosz Niemkiewicz
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 516 - 57 - 82
Kacper Porębny
Podleśniczy p.o. specjalisty Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 87- 516 - 56 - 15
Kamil Bujnowski
Podleśniczy p.o. specjalisty Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 87-516-56-16

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Kimszal
Starszy księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 84
Małgorzata Bućkun
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 516 - 39-30
Agnieszka Wołągiewicz
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 89
Emilia Bednarska
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 88

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Tomaszewski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 516 - 57- 96, 608-021-177
Tomasz Andruczyk
Strażnik leśny
Tel.: 87 516 - 57- 92, 691-836-187

Stanowisko ds. Pracowniczych

Barbara Maciejunas - Starszy specjalista ds. kadrowych
Tel.: 87 516 - 57- 81

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jacek Czarniecki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 87 516 - 57- 86
Emilia Gryguć
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 516 - 57- 80
Agnieszka Kisielewska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 516 - 39 -32
Marlena Przezwicka
Specjalista ds. bhp i administracyjnych
Tel.: 87 516 - 39 - 33
Przemysław Turowski
Specjalista ds. informatycznych i administracyjnych
Tel.: 87 516 - 57 - 94
Diana Kaliszewska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 516 - 57 - 94
Zofia Andruczyk
Robotnik obsługi
Zbigniew Stawiecki
Robotnik obsługi
Ryszard Maciejunas
Robotnik obsługi

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Osoba dyżurująca w PAD
Tel.: 609-535-259 ; 87 516–21–79