Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
87 516 - 57-80
87 516-50-52

Pomorze 8

16-506 Giby

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze
Piotr Nalewajek
87 516 - 57-80
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Bednarski
87 516 - 57- 91
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Paweł Kamiński
87 516 - 57- 90
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Fiedorowicz
87 516 - 57- 91
Inżynier Nadzoru
Paweł Pojawa
87 516 - 57- 94

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Krajewski
Specjalista SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 87 516 - 57- 97
Monika Kuprewicz
Specjalista ds. ewidencji i obrotu drewnem
Tel.: 87 516 - 57-84
Martyna Polkowska
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 87 516 - 57- 85
Agnieszka Golec
Specjalista SL ds. gospodarki gruntami i p-poż
Tel.: 87 516 - 57- 95
Wojciech Piwnicki
Specjalista ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 87 516 - 57- 95
Krzysztof Maciejunas
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 516 - 57 - 93

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Kimszal
Starszy księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 84
Małgorzata Bućkun
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 516 - 57- 88
Agnieszka Wołągiewicz
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 88
Emilia Bednarska
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 88

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Tomaszewski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 516 - 57- 92, 608-021-177
Tomasz Andruczyk
Strażnik leśny
Tel.: 87 516 - 57- 92, 691-836-187

Stanowisko ds. Pracowniczych

Barbara Maciejunas - Starszy specjalista ds. kadrowych
Tel.: 87 516 - 57- 81

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jacek Czarniecki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 87 516 - 57- 86
Emilia Gryguć
Sekretarka
Tel.: 87 516 - 57- 80
Agnieszka Kisielewska
Starszy referent
Tel.: 87 516 - 57- 86
Marlena Przezwicka
Starszy referent
Tel.: 87 516 - 57- 86
Przemysław Turowski
Referent
Tel.: 87 516 - 57 - 93
Zofia Andruczyk
Robotnik obsługi
Zbigniew Stawiecki
Robotnik obsługi
Ryszard Maciejunas
Robotnik obsługi

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Osoba dyżurująca w PAD
Tel.: 609-535-259 ; 87-516-57-93