Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Bardzo ważnym elementem kształtującym zagrożenie pożarowe lasów są warunki meteorologiczne, które wpływają na stan wilgotności pokrywy ściółki. Ściółka jest elementem kluczowym, gdyż  decyduje o możliwości powstania pożaru lasu i warunkuje proces dalszego spalania materiałów.

Jednym z najważniejszych zadań jakie spoczywają na jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych jest zapewnienie odpowiednich warunków, spełniających wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych. W ramach przygotowania obszarów leśnych do gaszenia pożarów, Nadleśnictwa przy pomocy systemu telewizji przemysłowej w okresie od kwietnia
do września prowadzą obserwację terenów leśnych pod kątem występowania i zwalczania p
ożarów.

W okresie obowiązywania akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu, Nadleśnictwa codziennie dokonują odczytu stopnia zagrożenia pożarowego lasu, który określany jest dla 60 stref prognostycznych – z wyłączeniem obszarów górskich. Stopień zagrożenia pożarowego lasu ustalany jest na podstawie odczytów meteorologicznych pochodzących z punktów pomiarowych, podawanych na godzinę 9:00 oraz 13:00. Wszystkie punkty prognostyczne zostały zautomatyzowane, co pozwala na bieżące śledzenie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, które dostępne są pod adresem:                                                

https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Zauważyłeś pożar? Nie zwlekaj! Zadzwoń!

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Pomorze tel.(87) 516-21-79  kom.609-535-259

lub numer alarmowy 112