Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Informacja o zamiarze zamiany gruntów

Zgodnie z Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r., zn.spr. ZS-D-2141-11-2/12) oraz na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672), Nadleśnictwo Pomorze informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Pomorze a osobą fizyczną. Na zamianę nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze uzyskał zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 27 września 2022 r., znak: ZM.2261.22.2022).

Link do BIP: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pomorze/informacja-o-zamiarze-zamiany-gruntow

 

Szczegółowe informacje dot.zamiany znajdują się w załączniku: