Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Pomorze, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa oraz Zarządzenie nr 32 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dn. 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa  o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach: Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze i Oświadczenie.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów wizyty bezpośrednio z nadleśnictwem.

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (oświadczeniu).

________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadleśnictwo Pomorze informuje o obowiązującym Zarządzeniu Nr 33/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze z dnia 06.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów turystyczno-edukacyjnych i miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Pomorze (ZG.715.6.2017), na podstawie którego wprowadza się następujące regulaminy:

  1. Wprowadza się do stosowania Regulamin korzystania z wiaty edukacyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Regulamin został wywieszony przy wiacie edukacyjnej.
  2. Wprowadza się do stosowania Regulamin korzystania z ścieżki edukacyjnej, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Regulamiz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa.
  3. Wprowadza się do stosowania Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami udostępniono poniżej.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dane kontaktowe:

Wojciech Piwnicki, specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej

e-mail: wojciech.piwnicki@bialystok.lasy.gov.pl

tel.: 87 516-57-95

lub

Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8 16-506 Giby

e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl

tel.: 87 516-57-80.