Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Serwisy BIP jednostek organizacyjnych PGL LP zostały zamieszczone na platformie GOV.PL/BIP. Nowy adres serwisu BIP Nadleśnictwa Pomorze to: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pomorze.

Dotychczasowy serwis Nadleśnictwa dostępny jest dostępny jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pomorze (zasoby portalu do dnia 01.07.2021)
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie webowej Nadleśnictwa w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych, w zakładce: Informacje / Zamówienia publiczne.


Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymusiły od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 17.09.2019 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania będzie opublikowane Ogłoszenie o Zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty, 
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas ,
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej

  Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.