Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie

Nadleśnictwo Pomorze zaprasza do udziału w tworzeniu grupy roboczej do wyznaczania i konsultowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej znajdujących się w zasięgu Nadleśnictwa Pomorze. Zaproszenie kierowane jest do społeczności lokalnej, jednostek samorządowych i innych podmiotów zainteresowanych tematyką leśną i przyrodniczo-turystyczną.

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2024 o godzinę 10:00 w siedzibie nadleśnictwa oraz zdalnie

link do spotkania: https://lasy.webex.com/lasy/j.php?MTID=m4fdb7788aa19fb01715a5f8f5e6dd33c

Na spotkaniu zostaną przedstawione obszary wyznaczonych lasów o zwiększonych funkcjach społecznych, zostaną zaprezentowane rozwiązania związane ze społecznym wykorzystywaniem lasów, poddane dyskusji będą lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych, wsi letniskowych oraz inne potrzeby społeczeństwa wynikłe podczas rozmów na spotkaniu. Głównym założeniem spotkania jest zaktualizowanie i poddanie konsultacjom obszarów „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a także sposobu ich zagospodarowania.

Wobec powyższego zachęcamy do włączenia się do dyskusji i udziału w tworzeniu grupy roboczej. Przede wszystkim liczymy na przedstawienie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie możliwości korzystania z lasów o zwiększonej funkcji społecznej, które są niezbędnych dla turystyki, rekreacji, sportu, korzystania z dóbr leśnych przez społeczność.