Lista aktualności Lista aktualności

zawiadomienie o zabiegu ratowniczym

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych od szkodnika pierwotnego - brudnicy mniszki, na terenie Nadleśnictwa Pomorze występuje konieczność wykonania lotniczego zabiegu ratowniczego.

 

W Nadleśnictwie Pomorze zostało wytypowanych ok. 200 ha lasów zagrożonych masowym pojawieniem się brudnicy mniszki. W celu ograniczenia populacji tego szkodnika pierwotnego zostanie wykonany zabieg ratowniczy z użyciem samolotu. Oprysk drzewostanów przeprowadzony zostanie na terenie leśnictwa Okółek, gdzie stwierdzono największe zagrożenie (zgodnie z załączoną mapą).

 

Tereny objęte zabiegiem lotniczym zostaną w lesie oznakowane poprzez umieszczenie przy drogach wjazdowych tablic ostrzegawczych oraz zostanie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

 

Zabieg zostanie wykonany w dniach 03-20 czerwca 2020 roku. Podczas zabiegu wykorzystany zostanie preparat biologiczny FORAY 76B, który jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół, ale ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać na terenie lasu, w którym wykonywany będzie oprysk.

 

Nadleśnictwo Pomorze apeluje o zastosowanie się do czasowego zakazu wstępu do lasu na terenach objętych zabiegami lotniczymi.