Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM

Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek (10.11.2020 r.) z przedstawicielami organizacji związkowych działających w leśnictwie.

 

Tematem spotkania były bieżące sprawy związane z gospodarką leśną, w tym optymalne usytuowanie kwestii leśnictwa i łowiectwa w systematyce działów administracji rządowej i przypisanie ich nadzorowi właściwego ministra. Pan Prezydent podkreślił wielkie tradycje i dorobek polskich leśników, ich rolę w ochronie środowiska oraz podziękował za coroczne zaangażowanie w akcję „SadziMY”.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Kuszlewicz z Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Jacek Cichocki z Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność", Jarosław Szałata ze Związku Leśników Polskich w RP, Tomasz Podsiedlik z Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność 80 i Piotr Nalewajek ze Związku Zawodowego „Budowlani”, a także minister Piotr Ćwik i doradca Paweł Sałek.