Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o migracji serwisu BIP Nadleśnictwa

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis Nadleśnictwa dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_pomorze (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronie webowej Nadleśnictwa w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych, w zakładce: Informacje / Zamówienia publiczne.