Lista aktualności Lista aktualności

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Rada Państwa wprowadziła na mocy uchwały stan wojenny na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

                13 grudnia po północy oddziały ZOMO rozpoczęły akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W wyniku aresztowań internowano większość członków Komisji Krajowej „Solidarności”. Władze utworzyły sieć obozów dla internowanych, wiele osób było internowanych, aresztowanych i represjonowanych, a działaczy Solidarności zmuszano do emigracji. Wśród represjonowanych było również wielu leśników i studentów leśnictwa. Zawieszono naukę w szkołach  i na uczelniach, przerwano łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę policyjną.

                Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego przez kraj przelała się fala strajków. Struktury NSZZ „Solidarność” organizowały akcje protestacyjne na terenie całego kraju, które były sukcesywnie pacyfikowane przez oddziały ZOMO wspomagane przez wojsko. 

                Obecnie 13 grudnia każdego roku w wielu miastach Polski organizowane są marsze, pikiety, konferencje i inne przedsięwzięcia mające na celu upamiętnienie ofiar reżimu komunistycznego w Polsce.   

 

fot. wikipedia.org/archiwa